Eyvind Wang

Vil du synge med oss?

Del på:

| |

Oslo Oratoriekor er et prosjektkor. Hver vår fremfører vi et nytt oratorium med 250 sangere og musikere, og hver høst en litt mindre oppsetning. Noen blir med på enkelte verk og noen er med på «alle». Velg selv hvilken tilknytningsform du ønsker.

Vi ønsker oss flere sangere

... og særlig menn! Vi ønsker at du har korerfaring fra tidligere, og at du som et minimum har grunnleggende notekunnskap. Du må kunne øve hjemme på egenhånd, og ellers komme på seminarer og viktige prøver. Torsdagsøvelsene er i prinsippet ikke obligatoriske, men vi ser helst at du deltar. Alle nye medlemmer må ha en enkel sangprøve for å godkjennes og stemmeplasseres.

Av hensyn til balansen i koret, ønsker vi nå å rekruttere tenorer og basser og tar for tiden ikke inn alter og sopraner. Så herrer: la ingenting stoppe dere, men fyll ut og send skjemaet så tar vi kontakt med deg for å avtale oppsynging.

Litt om oppsyngingen:

Du møter to fra oss, bl.a. vår dirigent. Du begynner med noen raske skalaer for stemmeplassering, så en gehør-øvelse der du repeterer tre toner etter hverandre etter dirigenten, før du synger en selvvalgt sang a capella – hva som helst, ingen sjangerkrav eller ønske om at det skal være «vanskelig» musikk. Så avslutter vi med en enkel notelesingsøvelse (prima vista). Håper dette ikke skremmer deg – det hele er over på 10 minutter.

Espen Bratlie

Kontingent

Vår medlemskontingent for hvert av prosjektene er kr 1100 for ordinær pris, for studenter og korister under 35 år er det halv pris.

Kontingenten inkluderer:

  • Torsdagsøvelser, seminarer og andre øvelser knyttet til prosjektet
  • Noter
  • En sangpedagogtime, enten enkeltvis eller i små grupper
  • Medlemskap i Oslo Oratoriekor 
  • Rabatt på billetter til konsertene

Øvinger

Vi øver hver torsdag fra kl. 19.00 til 21.30 i Bygdelagshuset, Nordahl Bruns gate 22 (se kart nedenfor). Gå inn i bakgården og tvers over plassen. Du vil finne et skilt med OOKs logo.

I tillegg til ordinære øvelser har vi to seminarhelger med obligatorisk fremmøte under innøving av hvert prosjekt. Mot konsert vil det også måtte påregnes ekstra øvelser og prøver med orkester og solister.